תהילים החיד"א

"סגולה נפלאה עד מאוד להנצל מכל צרה וצוקה. וכל האומר בכל יום אותיות של שמו, יועיל לו להצלחה ולשמירה, וינצל מכל צער ונזק באותו היום, ובפרט להולכי דרכים ועוברי ימים ונהרות".
(החיד"א בהקדמה לספר)

סגולת קריאת תהילים החיד"א היא קריאת כל הפסוקים שבספר תהילים, לפי השם הפרטי שלך. אדם שמו "משה" יקרא את כל הפסוקים שמתחילים באות "מ", לאחר מכן את כל הפסוקים שמתחילים באות "ש" ולבסוף את כל הפסוקים שמתחילים באות "ה".

הקלידו בתיבה לעיל את שמכם, וקבלו עמוד עם כל הפסוקים לקריאה לפי הסדר!