תהילים אותיות נשמה

הקלידו שם, וקבלו פרקי תהילים אותיות נשמה מפרק קי"ט בתהילים, להם משמעות רוחנית עצומה לעילוי נשמת הנפטר (אותיות נשמה) ולהבדיל אלף הבדלות אף לישועתו של האדם החי