À propos du site

Website built voluntary as a non-profit project by Eli Antebi

Contact us at: info@oraita.net

 

 

———————————————-

להצלחת

אליהו בן מרים נ »י
עידית אסתר בת מזל דבורה שתח’
יאיר בן אליהו נ »י
ישי בן אליהו נ »י

———————————————-

לרפואת

לבנה בת מרים שתח’
מרים בת מטילדה שתח’
מטילדה שתח’ בת שרה
אורית בת מרים שתח’

———————————————-

לעילוי נשמת

מו »ר הרה »צ המקובל אליהו ליאון לוי זצוק »ל

ר’ עזרא ענתבי בן שרה ז »ל
מרת לבנה בת גרז ז »ל
חכם יצחק ענתבי בן סלחה ז »ל
שמואל עטיה ז »ל בן מטילדה שתח’

משה רובינשטיין בן אברהם ישראל
מרת רבקה בת הרב יחיא ז »ל
שמואל בן-הרוש בן חיים ז »ל

ר’ אילן בריל בן רבקה ז »ל

———————————————-