תהלים לזיווג

פרקי תהילים מיוחדים לתפילה לזיווג הגון בקרוב בע"ה

פרק לב


פרק לח


פרק ע


פרק עא


פרק קכד


פרק לב


פרק לח


פרק ע


פרק עא


פרק קכד


טקסט ספר התהילים המוקלד באדיבות J. Alan Groves Center בכפוף לרישיון CC-2.5